@rimzS @kobebryant I like the #greenmamba?  http://twitpic.com/bvtbrn http://twitpic.com/bvtbrs