'Hello, I'm Molly and I'm just out of the bath c:' #puppy #cute #wrappedup #aww #ily xxx