Thank you @Titleist @TitleistonTour Ready for a big 2013 #TeamTitleist