Wurkbesite FNP. Under de yndruk fan projekten en ynvestearrings #Drachten #Smellingerlân. Foto: riedshûsplein.