ลูกโซ่ เบลอแต่จะลง เพราะ #น้องน่ารักน่าเลิฟ #Zo #AF9