ตลกท่าแด๊ขากับอิจีมาก....ปล. ภาพนี้ทำไมอิเน่ดูปกติสุด ทึ่งค่ะ55555 #GD #VI #DS