เมื่อท่านพิการฟุตบาทเมืองไทย ก็จะไม่มีที่ให้ท่านสัญจรอีกต่อไป