เห็นเธอไปกับใครคนนั้น ส่วนฉันก็ได้แต่มองแล้วก็ทำใจ #ToT