Shoulder!!Shoulder!!Shoulder!! Extra pork(Shoulder) Shoyu Ramen! No Pork, No Ramen!! "Oishi~"(*^^)v @KintonRamen