ang lumbac ay #1,#1 sa pulilan.. Whaha.. #teamLumbac #score #basketball