Inside of the Joe Louis Arena for the @NAIASDetroit #Auto Show during #FordNAIAS #NAIAS