")"ความรัก..ต้อง #เว้นระยะห่าง #เพลง #ปั๊ม ไม่ใช่ไม่รักกัน นะจ๊ะ #AF8 #AF9