Na-kora ang lola. Wah ko kibaw unsa akong itubag mam.