Jag erkänner. Jag äger fler bikinis än vad som är nödvändigt.