Kan inte kontoutdraget alltid följa detta mönster?