#40 Ikemen Shoki,selamat ya sekarang jd mahasiswa~ Baca blog Shoki dsni~ http://jjfacts.livejournal.com/9406.html