14januari2013

De Heere #Jezus; Hij gaf #Zichzelf!

#HetRechteSpoor

Handelingen 1 vers 1-8
#Mattheus 13 vers 45&46