HAPPY SAM BRADFORD DAY!! Best day of the year! <3 #IHeartSammyBoy