ถ้าได้เปิดเสื้อแบบนี้ ชั้นจะไม่ทนนะปรี้คริส #หื่นใสๆ >.,<