Age doesn't matter. Period. Hilig lang gd ko ya sa mga bata. HAHAHA. #TOBY #BYE