Ang buhay ay isang malaking Quiapo. Maraming kontrabida. Kaya BUMANGON KA! LUMABAN KA! Hahahah jk. WE CAN’T WAIT FOR GAME3. Go for Champion na ang #TeamBlue.