Pagipagi di suruh ikut senam jantung di pantai talise zzzz--" cemumut