เริ่มแล้วก็ต้องจบให้ได้ ไม่อยากทิ้งนาน เดี๋ยวอู้มาวาดต่อไม่ได้ 55++ #periphery #spencer #sotelo