Capvespre des del pantà de Siurana. Cel tapant-se, però placidesa total...