เด็กน้อยสองคนนี้น่ารักที่สู้ดโดยเฉพาะหนูน้อยเสื้อเหลืองนะ :3