#NSTP Naalala nila name ko kahit last year pa ko pumunta sa kanila. At nanghihingi sila ng picture ko. :">