เชี่ยละ ทำไมกีซอปชอบทำหน้าหล่อ >< #ukiss #pv #mv #alone #6thJapaneseSingle #kiseop #gif