Daig pa ng Asong Makulit ang Elementary student sa dumi ng collar! #MICA #LifeWithDogs