Sebahagian dari urusetia yang akan mengurus perhimpuan #bnyv hari ini dijangkakan tak sampai sejuta yg akn hadir