Aký bude r. 2013? Pred 1.plenárkou #EP si spolupredsedníčka @greensEP R.Harms želá viac odvahy a menej egoizmu