Kakanood ng #2brokeGirls, Napabili ng #redvelvet & #greentea cupcakes haha