Can't wait! @ShaneVictorino @MLB @Nike @marshalebedev #OpeningDay