11jan2013

De #Zoon des #mensen is gekomen om #zalig te maken wat verloren is

Samuël 29 vers 6-11
#Mattheüs 18 vers11