Epic battles in tha 90's! The Glove vs Hova #EliteElite #kicks