13 ม.ค.56 06.00-20.00 ไบร์ท-เนสท์ งานกิจกรรม "เที่ยวรถไฟ ไปสวนสนประดิพัทธ์" (ร้อง 3 เพลง + ทำกิจกรรม) #Bright #AF9