Ako ay naka-medyas kung matulog dahil malamig sa bundok. #Goodnight