ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอยากเป็นหลอด แต่ตอนนี้ อยากเกิดเป็นหลอดดดด #Bothnewyear