Get a #free @NBC1600Penn cupcake @Sprinkles @TheGroveLA tomorrow, 1/10 to celebrate the premiere on @NBC!