ดู สน.อาสา #bluesky (เทป) @Jittitsara แนะนำหนังสือศัพท์แหลก ของ @Ajbomb  http://twitpic.com/bttwzs