It's a half smile and half frown. LAWL.

God bless guys.

Ipagbuti ang prelims. 'Wag gaguhin. Mas mahirap bumawi.