เกิดอะไรขึ้นนั่น อยู่ๆ #OX ก็เหลือจุดบินแค่เชียงใหม่ กับภูเก็ต