Cənab Nazir! #Azerbaijan #EsgerCeyhunQubatov #Esger #əsgərölümünəson