ช็อตนี้โคตรซึ้ง ฮีมีเพียงทึกคนเดียวที่เป็นพี่ชาย T T #CinTeuk #Super Junior #13