วันนี้ใส่แตะมาทำงาน / ขออนุญาติแล้ว เพราะครึ่งบ่ายและเย็นต้องฝากชีวิตไว้บน 4 นิ้ว สูงไปไหม #PrettyGurl #JimmyChoo