skolotāja teica uzzīmēt ornamentu no apļiem. i did it! :D #umad