EXO #12 LUHAN #25 KRIS #52 KAI #63 YEOL #65 TAO #67 BAEK #69 SUHO #72 XIUMIN #86 HUN #88 DO #94 CHEN <3