@melodyHensley as raw as it gets (special thanks to @sofiarune for the photos) 
#atheismplus #ftbullies #atheism