Si al Matrimonio Per Tutti
Giulio Spatola Mr Gay Europe
#mariagepourtous #matrimoniopertutti #marriageequality