Yes finally nagamit din kita :) #xmasgift #newfone #lg #mytouch