คนขายบอกไม่มี ชีไม่รู้จัก ภาระหนักที่อิฉัน เดินหาเอง เจอด้วย #absinthe @xytozuke